2421054003 Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Βόλος kambiovolos@gmail.com
1